Kolttakulttuurikeskus

Halusin suunnitella rakennuksen, joka kuvastaa Kolttasaamelaisen kulttuurin arvoja: Käytännönläheisyyttä, luonnon kunnioittamista, ekologisuutta. Talon on määrä toimia kolttasaamelaisten yhteisön kohtaamispaikkana, kansansa kulttuurin elvyttäjänä ja näyteikkunana.

Haasteena oli luoda rakennettu mielikuva kulttuurista, jolla ei oikeastaan ole rakennusperintöä. Ratkaisu löytyi perinteisen hirsirakentamisen talolle tuomasta ilmeestä, ja mittamaailmasta. Rakennusprojekti on tällä hetkellä varainkeruuvaiheessa - Lahjoittakaa Kolttakulttuurisäätiölle!

Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä arkkitehti Lauri Salon kanssa.

KKK_Ulkoperspektiivi.jpg
KKK_Asemapiirustus.jpg
KKK_Julkisivut.jpg
KKK_Leikkaukset.jpg
KKK_Pohjapiirustus.jpg
KKK_Sisäperspektiivi.jpg