Helsinki Townhouse

Kilpailuehdotus Helsinki Townhouse - avoimeen kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun.

Viidennen palkinnon (lunastus) kilpailussa saanut ehdotus tarjoaa joustavan kirjon erilaisia kaupunkitalotyyppejä, joita vapaasti yhdistelemällä syntyy mielenkiintoista ja moni-ilmeistä ympäristöä.

Kilpailuehdotus on laadittu yhteistyössä arkkitehti Mikko Kämäräisen kanssa.

QUA_Ulkoperspektiivi 1.jpg
QUA_Korttelipiirustukset.jpg
QUA_Peruspohjat.jpg
QUA_Variaatiot.jpg
QUA_Ulkoperspektiivi.jpg